鱼际

腧穴学 手太阴肺经经穴 特定穴 针灸学 中医学 荥穴 穴位特效按摩 经穴 人体部位名

心气虚,则脉细;肺气虚,则皮寒;肝气虚,则气少;肾气虚,则泄利前后;脾气虚,则饮食不入。
医学百科APP(安卓 | iOS | Windows版)

您的医学知识库 + 健康测试工具

https://www.wiki8.cn/app/

1 拼音

yú jì

2 英文参考

Yújì LU10[中国针灸学词典]

yújì[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

L10[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

LU10[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

3 概述

鱼际:1.经穴名;2.人体部位名。[1]

4 经穴名·鱼际

穴位鱼际
汉语拼音Yuji
罗马拼音Yuchi
美国英译名Fish Seam
各国代号中国LU10
日本P10
法国莫兰特氏P10
富耶氏
德国L10
英国LU10
美国10

鱼际经穴名(Yújì LU10)[1]。出《黄帝内经灵枢·本输》。属手太阴肺经[1]鱼际手太阴肺经五输穴荥穴五行属火[1]。鱼即鱼类,际即边际,掌中屈拇肌隆起似鱼,此穴处其边,故名鱼际[1]。主治咳嗽咳血头痛外感感冒发热伤寒汗不出,咽炎咽干咽喉肿痛扁桃体炎支气管炎,支气管哮喘失音肺炎支气管炎,多汗症鼻出血,乳腺炎,乳痈掌中热,手腕部腱鞘病,肘挛指痛,指麻,肘挛肩痛腹痛食不下,呕吐,胸背痛,小儿疳积小儿营养不良善悲易恐,精神失常,心律失常等。

4.1 出处

黄帝内经灵枢·本输》:肺出于少商……溜于鱼际鱼际者,手鱼也,为荥。

4.2 穴名

鱼即鱼类,际即边际,掌中屈拇肌隆起似鱼,此穴处其边,故名鱼际[1]

《说文解字》:“鱼,水虫也,象形”。《类经·经络类》:“手、足诸鱼际脉气所发者。”注:“手足掌两旁丰肉处皆谓之鱼。”际,合边之义。《黄帝内经素问·气府论》:“手足诸鱼际脉气所发者。”吴崑注:“凡手足黑白肉分之处,如鱼腹色际,皆曰鱼际。”此穴在手拇指本节后,掌内侧丰肉际,形如鱼腹,古称此处为鱼,或手鱼。《黄帝内经灵枢·经脉》云:“手太阴之脉…,入寸口,上鱼,循鱼际,出大指之端。”因名本穴为“鱼际”。杨上善谓:“水出井流而动也,脉出指流而上行,大指本节后象彼鱼形,故以鱼名之,赤白肉畔,故曰鱼际也。”张隐庵:“有如鱼腹,因以名之。”盖谓鱼处之边际也。杨上善曰:“腕前大节之后,状若鱼形,故曰手鱼也。”以邻近而得名。[2]

4.3 特异性

手太阴肺经五输穴荥穴五行属火。

4.4 所属部位

[3]

4.5 定位

标准定位:鱼际在手拇指本节(第1掌指关节)后凹陷处,约当第1掌骨中点桡侧赤白肉际[4][5]

鱼际位于手掌大鱼际部,当第一掌骨中点,赤白肉际[6]

在手外侧,第一掌骨桡侧中点赤白肉际处。侧掌取穴[6]

鱼际在手太阴肺经中的位置

鱼际手太阴肺经中的位置

鱼际的位置

鱼际的位置

上肢内侧部经穴——鱼际的位置

上肢内侧部经穴——鱼际的位置

鱼际

鱼际的位置(手太阴肺经

鱼际

鱼际的位置(肌肉

鱼际

鱼际的位置(骨骼神经血管

4.6 取法

仰掌,在第一掌指关节后,掌骨中点,赤白肉际取穴

在手外侧,第一掌骨桡侧中点赤白肉际处,侧掌取穴[6]

在手外侧,第1掌骨桡侧中点赤白肉际取穴[7]

快速取穴:一手轻握另手手背,弯曲拇指,指尖垂直下按第1掌骨中点肉际处即是[8]

4.7 穴位解剖

鱼际穴下为皮肤、皮下组织、拇短展肌、拇对掌肌、拇短屈肌。有从拇指流向头静脉的小静脉支。分布着桡神经浅支。皮肤手掌与手背皮肤移行部,由桡神经浅支和正中神经的第一掌侧总神经分布。上列诸肌除拇短屈肌深头由尺神经支配外,其他各肌则由正中神经指掌侧总神经的返支支配。

4.7.1 层次解剖

皮肤→皮下组织→拇短展肌→拇对掌肌→拇短屈肌[8]

皮肤→皮下组织→拇短展肌→拇对掌肌→拇短屈肌[8]

4.7.2 穴区神经血管

浅层有正中神经皮支和前臂外侧皮神经分布;深层有正中神经肌支、尺神经肌支和拇主要动脉分布[8]

布有桡神经浅支和从拇指流向头静脉的小静脉[8]

4.8 功效与作用

鱼际有清肺热利咽作用[8]

鱼际手太阴肺经荥穴,“荥主身热”,所以本穴具有清肺热的特点,凡外感风热燥热伤肺,或阴虚内热热伤肺络等所导致的病证,均可取鱼际治疗[8]

鱼际理气利咽作用,主治咳嗽咯血失音喉痹咽干乳痈肘挛[8]

4.9 治病

鱼际主治咳嗽咳血头痛外感感冒发热伤寒汗不出,咽炎咽干咽喉肿痛扁桃体炎支气管炎,支气管哮喘失音肺炎支气管炎,多汗症鼻出血,乳腺炎,乳痈掌中热,手腕部腱鞘病,肘挛指痛,指麻,肘挛肩痛腹痛食不下,呕吐,胸背痛,小儿疳积小儿营养不良善悲易恐,精神失常,心律失常等。

鱼际主治咳嗽咳血发热咽喉肿痛失音乳痈掌中热[8]

鱼际主要用于外感及呼吸系疾患等:如伤寒汗不出、头痛发热咽炎扁桃体炎咳嗽咳血肺炎支气管炎、手腕部腱鞘病、肘挛指痛及腹痛食不下、乳痈、小儿疳积[8]

鱼际主治咳嗽咯血咽喉肿痛发热;以及扁桃体炎小儿营养不良[8]

鱼际多用于治疗肺经、肺脏之实热证[8]

肺胸病:咳嗽气喘咯血,胸背痛外感身热[8]

胃肠病:腹痛呕吐[8]

神志病:善悲易恐,精神失常[8]

头面五官病:头痛咽干咽喉肿痛失音[8]

经脉病:指麻,肘挛肩痛[8]

其他病:乳痈心律失常[8]

呼吸系统疾病:感冒扁桃体炎支气管炎,支气管哮喘

其它:多汗症鼻出血,乳腺炎,小儿疳积,手指肿痛等

4.10 刺灸法

4.10.1 刺法

直刺0.5~1寸[8][8]

一般直刺0.5~0.8寸[8]。局部疼胀。

直刺0.3~0.5寸,局部胀痛;或用三棱针点刺出血挑刺[8]

4.10.2 灸法

可灸[8][8]

艾炷灸1~3壮;或艾条灸3~5分钟[8]

注意:不宜瘢痕灸[8]

4.11 配伍

鱼际尺泽唾血[8]

鱼际风府合谷喉痹[8]

鱼际肺俞小儿咳嗽[8]

鱼际列缺少泽缺盆,治咳嗽[8]

鱼际巨骨尺泽,治咯血[8]

鱼际乳根少泽太冲,治乳痈[8]

鱼际合谷,有宣肺清热,利咽止痛的作用,主治咳嗽咽喉肿痛失音

鱼际孔最中府,有温肺散寒化痰平喘作用,主治哮喘

4.12 特效按摩

每天早晚各按揉鱼际200次。按摩时用拇指指腹在鱼际处用力向下按压,并配合左右按揉,以有酸胀感为宜,可治痰热咳嗽[8]

4.13 文献摘要

黄帝内经灵枢》:肺心痛也,取之鱼际太渊

黄帝内经灵枢·热病》:热病而汗且出,及脉顺可汗者,取之鱼际太渊大都太白。泻之则热去,补之则汗出。

黄帝内经灵枢·厥病》:厥心痛,卧若徒居心痛间,动作痛益甚,色不变,肺心痛也,取之鱼际太渊

医宗金鉴》:惟牙痛可灸。

针灸甲乙经》:凡唾血,泻鱼际,补尺泽

针灸甲乙经》:寒厥及热烦心少气不足以息,阴湿痒腹痛不可以食饮,肘挛支满,喉中焦干渴,鱼际主之。痉,上气鱼际主之。唾血,时寒时热,泻鱼际,补尺泽短气心痹,悲怒逆气,怒,狂易,鱼际主之。胃逆,霍乱鱼际主之。

备急千金要方》:产后宜勤挤乳,不宜令汁蓄积蓄积不去,便结不复出,恶汁于内,引热温壮结坚,牵掣痛,大渴引饮,乳急痛,手不得近,成妒乳,非痈也。急灸两手鱼际各二十七壮。断痈状也。

针灸大成》:主酒病恶风寒,虚热,舌上黄,身热头痛咳嗽哕,伤寒汗不出,痹走胸背痛不得息,目眩心烦少气腹痛不下食,肘挛支满,喉中干燥寒栗鼓颔,咳引尻痛,溺血呕血心痹悲恐,乳痈

4.14 研究进展

平喘:针刺鱼际可缓解支气管平滑肌痉挛,有很好的平喘作用。有人应用放射免疫分析法检测哮喘患者正常人血浆环磷酸腺苷(cAMP)、环磷酸鸟苷(cGMP)的浓度,发现哮喘发作患者血浆cAMP较正常对照组明显降低,表明哮喘的发作与血浆和肺组织中cAMP降低有关。针刺2周后,血浆cAMP含量及cAMP/cGMP的比值均较针前显著升高,两者有显著相关性,患者的临床症状明显改善,哮鸣音消减,肺最大通气量增加。[8]

鱼际天突大椎肺俞等穴治疗哮喘发作期患者有较好疗效。另有单针鱼际哮喘而伴有口干舌燥者有良好治疗作用

据报道,选哮喘发作期患者,配气海关元足三里大椎毫针强刺激留针30分钟,每日1次,连续2周。测定患者针刺前后及针后2周血浆cAMP、cGMP和皮质醇含量发现,哮喘发作期患者血浆cAMP,cAMP/cGMP比值和血浆皮质醇含量较正常人低。针后即刻及针后2周,哮鸣音消减,症状改善,大部分患者血浆cAMP,cAMP/cGMP比值和血浆皮质醇含量均明显升高。说明针刺鱼际能调整环核苷酸皮质醇的不平衡状态。又以同样的方法穴位治疗发作期支气管哮喘,测定治疗前后皮质醇。针前大多数患者血浆皮质醇含量较正常人低,针后及针后2周皮质醇含量均较针前显著升高。

当诱发豚鼠哮喘后,肺脏cAMP含量和cAMP/cGMP比值较对照组显著降低,针刺鱼际穴后,肺脏cAMP含量及cAMP/cGMP比值都比非穴点和对照组显著增高。当用普鲁卡因局部封闭鱼际部位后再针刺,则肺脏cAMP和cAMP/cGMP比值明显下降。

改善肺呼吸功能:动物实验表明,针刺“鱼际”可改善肺呼吸功能,使呼吸平稳[8]

改善因开胸而引起的纵隔摆动:针刺郄门鱼际太溪,可改善因开胸而引起的纵隔摆动,其效果远比肺门周围神经封闭的古老方法优越[8]

割治鱼际营养不良患儿发锌含量的影响:实验表明,割治鱼际后,即使在未补充相应药物(锌)的情况下,也能提高患儿体内锌(发锌)含量。说明割治鱼际可使机体通过自身调节改变对锌的吸收、利用和排泄保持体内锌含量的稳定和提高。[8]

5 人体部位名·鱼际

鱼际人体部位名[8]。指拇指球肌群所形成的隆起的边际[8]。相当于拇指(趾)屈肌处[8]。《黄帝内经素问·气府论》:“手足诸鱼际脉气所发者。”吴崑注:“凡手足黑白肉分之处,如鱼腹色际,皆曰鱼际。”

6 参考资料

  1. ^ [1] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:455.
  2. ^ [2] 柴铁劬.针灸穴名解[M].北京:科学技术文献出版社,2009.
  3. ^ [3] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:42.
  4. ^ [4] 中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)[M].北京:科学出版社,2005.
  5. ^ [5] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:41.
  6. ^ [6] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:1096.
  7. ^ [7] 王民集,朱江,杨永清主编.中国针灸全书[M].郑州:河南科学技术出版社,2012:150-151.
  8. ^ [8] 查炜.经络穴位按摩大全[M].南京:江苏科学技术出版社,2014.
编辑:fengchuile、banlang 审核:sun
特别提示:本站内容仅供初步参考,难免存在疏漏、错误等情况,请您核实后再引用。对于用药、诊疗等医学专业内容,建议您直接咨询医生,以免错误用药或延误病情,本站内容不构成对您的任何建议、指导。