鸡内金

中药材 醋炙法 健胃消食 中药饮片 动物类 加辅料炒法 炙法 炒法 通淋化石 中药炮制学 涩精止遗 炒黄 清炒法 砂炒 消食药 中药学

目录

心气虚,则脉细;肺气虚,则皮寒;肝气虚,则气少;肾气虚,则泄利前后;脾气虚,则饮食不入。
医学百科APP(安卓 | iOS | Windows版)

您的医学知识库 + 健康测试工具

https://www.wiki8.cn/app/

1 拼音

jī nèi jīn

2 英文参考

endothelium corneum gigeriae galli[朗道汉英字典]

ventriculi galli mucosa[朗道汉英字典]

chicken gizzard endothelium[湘雅医学专业词典]

Chickens Gizzard-membrane[中华本草]

Membrane of Chicken Gizzard[中华本草]

Endothelium Corneum Gigeriae Galli(拉)[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

inner membrane of chicken gizzard[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

3 概述

鸡内金

鸡内金

鸡内金中药名,出《本草蒙筌》。为雉科动物家鸡 Gallus gallus domesticus Brisson 的干燥沙囊内壁。为不规则卷片,厚约2mm。表面黄色、黄绿色或黄褐色,薄而半透明,具明显的条状皱纹。质脆,易碎,断面角质样,有光泽。气微腥,味微苦。炒鸡内金表面暗黄褐色至焦黄色,鼓起,质松脆,用放大镜观察,显颗粒状或微细泡状[1]。轻折即断,断面有光泽[1]醋鸡内金褐黄色,鼓起,略有醋气[1]

鸡内金味甘,性平,归脾、胃、小肠膀胱经,具有健胃消食,涩精止遗,通淋化石的功效,用于食积不消,呕吐泻痢,小儿疳积遗尿遗精石淋涩痛,胆胀胁痛炒鸡内金质地酥脆,便于粉碎,并能增强健脾消积的作用[1]。用于消化不良,食积不化,肝虚泄泻及小儿疳积[1]醋鸡内金质酥易碎,且矫正了不良气味[1]。有疏肝助脾的作用,用于脾胃虚弱,脘腹胀[1]

4 拼音名

Jī Nèi Jīn

5 拉丁名

Endothelium Corneum Gigeriae Galli(拉)(《中医药学名词(2004)》)

6 英文名

inner membrane of chicken gizzard(《中医药学名词(2004)》)

Chickens Gizzard-membrane, Membrane of Chicken Gizzard(《中华本草》)

7 鸡内金的别名

鸡毗胫里黄皮(《神农本草经》)

鸡肶胵(《本草经集注》)

鸡肫内黄皮(《日华子本草》)

鸡肫皮(《滇南本草》)

黄皮(《现代实用中药》)

鸡食皮(《河南中药手册》)

鸡嗉子(《新疆药材》)

合子(《山东中药》)

鸡中金、化石胆、化骨胆(《山西中药志》)。

9 出处

中药大辞典》:《本草蒙筌

《中华本草》:出自《蜀本草》:鸡肶胵,以乌雄为良。

10 鸡内金的来源

中华人民共和国药典》(2010年版):鸡内金为雉科动物家鸡Gallus gallus domesticus Brisson的干燥沙囊内壁。

中药大辞典》:鸡内金为雉科动物家鸡干燥砂囊内膜。

《中华本草》:鸡内金为雉科动物鸡Gallus gallus domesticus Brisson的沙囊内膜。

11 鸡内金的原动物形态

家鸡,家禽。嘴短而坚,略呈圆锥状,上嘴稍弯曲。鼻孔裂状,被有鳞状瓣。眼有瞬膜。头上有肉冠,喉部两侧有肉垂,通常呈褐红色;肉冠以雄者为高大,雌者低小;肉垂亦以雄者为大。翼短;羽色雌、雄不同,雄者羽色较美,有长而鲜丽的尾羽;雌者尾羽甚短。足健壮,跗、跖及趾均被有鳞板;趾4,前3趾,后1趾,后趾短小,位略高,雄者跗跖部后方有距。(《中华本草》)

12 鸡内金的产地

家鸡因饲养杂交的关系,口种繁多,形体大小及毛色不一。食物主要为植物的种子果实及昆虫等。雄鸡善啼。全国各地均有饲养。(《中华本草》)

13 鸡内金的采收与初加工

中华人民共和国药典》(2010年版):杀鸡后,取出鸡肫,立即剥下内壁,洗净,干燥

《中华本草》:全年均可采收,将鸡杀死后,立即取出砂囊,剥下内膜,洗净,晒干

中药大辞典》:将鸡杀死后,取出砂囊,剖开,趁热剥取内膜,洗净晒干。(如剖开后先入水洗,则内膜不易剥离,多致撕裂。)

14 鸡内金生药性状

中华人民共和国药典》(2010年版):鸡内金为不规则卷片,厚约2mm。表面黄色、黄绿色或黄褐色,薄而半透明,具明显的条状皱纹。质脆,易碎,断面角质样,有光泽。气微腥,味微苦。

中药大辞典》:为不规则的长椭圆形的片状物,有明显的波浪式皱纹,长约5厘米,宽约3厘米,表面金黄色、黄褐色或黄绿色,老鸡的鸡内金则微黑。质薄脆,易折断,断面呈胶质状,有光泽。气微腥,味淡微苦。以干燥、完整、个大、色黄者为佳。

《中华本草》:性状鉴别,本品呈不规则囊片状,略卷曲。大小不一,完整者长约3.5cm,宽约3cm,厚约0.5cm。表面黄色、黄绿色或黄褐色,薄而半透明,有多数明显的条棱状波纹。质脆,易碎,断面色质样,有光泽。气微腹,味微苦。

15 鸡内金炮制

宋代有焙(《博济方》)、炙制(《太平圣惠方》)、蜜炙(《圣济总录》)、麸炒(《三因极一病证方论》)、煅制(《疮疡经验全书》)等炮制方法[1]

明代出现了酒制(《景岳全书》)、炒制(《医宗必读》)法[1]

清代增加了猪胆汁制(《外科大成》)等法[1]

现在主要的炮制方法清炒、砂炒、醋炒等[1]

15.1 鸡内金炮制方法

15.1.1 鸡内金

取原药材,除去杂质,洗净,干燥[1]

15.1.2 炒鸡内金

将净鸡内金置热锅内,用中火加热,炒至表面焦黄色,取出,放凉[1]

15.1.3 砂炒鸡内金

取砂子置锅内,用中火加热至灵活状态,投入大小一致的鸡内金,不断翻动,炒至鼓起卷曲、酥脆、呈深黄色时取出,筛去砂子,放凉[1]

注意砂炒鸡内金宜用中火,选用中粗河砂进行炒制,否则成品会出现粘砂现象[1]

15.1.4 醋鸡内金

鸡内金压碎,置锅内用文火加热,炒至鼓起,喷醋,取出,干燥[1]

每100kg鸡内金,用醋15kg[1]

15.2 成品性状

鸡内金呈不规则的卷状片,表面黄色、黄褐色或黄绿色,片薄而半透明,具明显的条状皱纹[1]。质脆,易碎,断面角质样,气微腥,味微苦[1]

炒鸡内金表面暗黄褐色至焦黄色,鼓起,质松脆,用放大镜观察,显颗粒状或微细泡状[1]。轻折即断,断面有光泽[1]

醋鸡内金褐黄色,鼓起,略有醋气[1]

15.3 炮制作用

鸡内金长于攻积,通淋化石[1]。用于泌尿系结石和胆道结石[1]。如治砂石淋证的砂淋丸(《医学衷中参西录》)[1]

炒制质地酥脆,便于粉碎,并能增强健脾消积的作用[1]。用于消化不良,食积不化,肝虚泄泻及小儿疳积[1]。如治饮食停滞,食积不化的反胃吐食方(《备急千金要方》),以及治脾虚泄泻益脾饼(《医学衷中参西录》)[1]

醋鸡内金质酥易碎,且矫正了不良气味[1]。有疏肝助脾的作用,用于脾胃虚弱,脘腹胀[1]。如治肝脾失调,消化失常,腹满臌胀鸡胵汤(《医学衷中参西录》)[1]

15.4 炮制研究

鸡内金主含胃激素角蛋白氨基酸微量元素及微量胃蛋白酶淀粉酶[1]

15.4.1 对化学成分的影响

(1)实验结果表明,清炒醋制鸡内金中的微量元素含量略有升高,Pb降低[1]清炒后水解氨基酸略降低,但7种人体必需氨基酸含量基本不变[1]醋制水解氨基酸略有升高[1]。两种炮制品都显著地增加了微量元素的溶出率,有利于人体吸收利用[1]

(2)鸡内金炮制后,淀粉酶的活性有所下降,而蛋白酶的含量升高,活性增高[1]。其原因是淀粉酶对温度敏感,而蛋白酶对温度不敏感,而且在酸性环境中活力强,故醋制鸡内金的活力高于鸡内金[1]

(3)实验证明,鸡内金清炒砂烫醋制、烘制后,水和乙醇浸出物含量均较生品有所增加,氯仿浸出物清炒品和烘制品也高于生品[1]。亚硝酸盐含量清炒、烘制和砂烫均较生品明显降低(P<0.05),可能是由于加热使有毒的亚硝酸盐转化为硝酸盐之故[1]。经综合分析认为,烘制鸡内金为最佳制品,因其不但利于煎出有效成分,有毒成分含量最低,而且具有易于炮制的优点[1]

(4)用聚丙烯酰胺凝胶电泳测定鸡内金蛋白质区带图谱,结果鸡内金生品中的8条谱带,在砂炒后完全消失,证明砂炒对鸡内金蛋白质影响较大[1]

15.4.2 对药理作用的影响

(1)口服制鸡内金后,能使胃液分泌量增加,胃液酸度增高,胃排空速率加快[1]。胃运动功能明显增强,表现在胃运动期延长及蠕动波增强[1]。此结果及临床观察均证明,鸡内金对各种消化不良症是有效的[1]

(2)鸡内金生品及不同炮制品的混悬剂,给小鼠灌胃30分钟内,小鼠胃中游离酸、总酸、胃蛋白酶基本无变化,而灌胃60分钟后,则各项指标显著增高,其中砂烫、烘制品优于其他炮制[1]。而对其肠胃推进功能有增强趋势,但不显著(P>0.05)[1]。以上实验结果表明,鸡内金的消食作用出现缓慢,但较持久;可见并不是药物在胃内的局部作用或直接刺激肠胃运动引起的,可能是药物消化后进入血液循环刺激胃腺分泌增加而引起间接助消化作用[1]

15.5 贮存方法

干燥容器内,置阴凉干燥[1]。防蛀[1]

16 鸡内金性味归经

中华人民共和国药典》(2010年版):鸡内金味甘,性平。归脾、胃、小肠膀胱经

中医大辞典》:鸡内金味甘,性平;入脾、胃、肾、膀胱经[2]

《中华本草》:脾;胃;肾;膀胱经

中药大辞典》:入脾、胃经

名医别录》:"微寒。"

日华子本草》:"平,无毒。"

本草备要》:"甘,平,性涩。"

本草经疏》:"大肠膀胱二经。"

本草再新》:"入脾、胃二经。"

17 鸡内金的功效与主治

中华人民共和国药典》(2010年版):鸡内金具有健胃消食,涩精止遗,通淋化石的功效。用于食积不消,呕吐泻痢,小儿疳积遗尿遗精石淋涩痛,胆胀胁痛

中药大辞典》:鸡内金具有消积滞健脾胃的功效。治食积胀满,呕吐反胃泻痢疳积消渴遗溺喉痹乳蛾牙疳口疮

《中华本草》:鸡内金具有健脾消食、涩精止遗、消症化石的功效。主消化不良、饮食积滞、呕吐反胃泄泻下痢、小儿疳积遗精遗尿小便频数泌尿系结石及胆结石、症瘕经闭喉痹乳蛾牙疳口疮

鸡内金具有健脾胃,消食滞,止遗溺,化结石的功效[2]

食积不化,脘腹胀满,呕吐反胃泻痢,小儿疳积遗尿遗精,胆结石,尿路结石,癥瘕经闭:内服:煎汤,3~9g;研末吞服,每次1.5~3g[2]

鸡内金烧存性研末敷口疮乳蛾牙疳[2]

《中药炮制学》炒鸡内金质地酥脆,便于粉碎,并能增强健脾消积的作用[2]。用于消化不良,食积不化,肝虚泄泻及小儿疳积[2]。如治饮食停滞,食积不化的反胃吐食方(《备急千金要方》),以及治脾虚泄泻益脾饼(《医学衷中参西录》)[2]

醋鸡内金质酥易碎,且矫正了不良气味[2]。有疏肝助脾的作用,用于脾胃虚弱,脘腹胀[2]。如治肝脾失调,消化失常,腹满臌胀鸡胵汤(《医学衷中参西录》)[2]

神农本草经》:"主泄利。"

名医别录》:"主小便利,遗溺,除热止烦。"

日华子本草》:"止泄精,并尿血崩中带下肠风泻痢。"

滇南本草》:"宽中健脾,消食磨胃。治小儿乳食结滞,肚大筋青,痞积疳积。"

本草纲目》:"治小儿食疟,疗大人(小便)淋漓、反胃,消酒积,主喉闭乳蛾,一切口疮,牙疳诸疮。"

本草述》:"治消瘅。"

本经逢原》:"治眼目障翳。"

本草再新》:"化痰理气利湿。"

医学衷中参西录》:"治痃癣癥瘕通经闭。"

《陆川本草》:"生肌收口。治消化性溃疡。"

18 鸡内金的化学成分

鸡内金含胃激素(Ventriculin)角蛋白[2]

中药大辞典》:鸡内金含胃激素角蛋白等。组织化学方法显示砂囊的角蛋白样腆含一种糖蛋白,它的半胱氨酸的含率低于一般上皮角蛋白。出生4~3星期的小鸡砂囊内膜,含蓝绿色素和黄色素,分别为胆汁三烯和胆绿素的黄色衍生物。砂囊含维生素(总量100克):维生素B1100微克,B2200微克,尼克酸7.0毫克,抗坏血酸5毫克。又抗坏血酸含量,每克砂囊含还原型的0.11毫克,总抗坏血酸0.12毫克;总抗坏血酸中,还原型占92%,氧化型占8%。

《中华本草》:鸡内金含胃激素(胃激素ventriculin),角蛋白(keratin),微量胃蛋白酶(pepsin),淀粉酶(diastase),多种维生素。出生4-8星期的小鸡砂囊内膜还含有胆汁三烯(bilatriene)和胆绿素的黄色衍生物,并含赖氨酸(lysaine),组氨酸(histidine),精氨酸(arginine),谷氨酸(glutamic acid)天冬氨酸(aspartic acid),亮氨酸(leucine),苏氨酸(threonine),丝氨酸(serine),甘氨酸(glycine),丙氨酸(methionine),异亮氨酸(isoleucine),酪氨酸(tyrosine),苯丙氨酸(phenylalanine),脯氨酸(proline),色氨酸(tryptophane)等18种氨基酸及铝、钙、铬、钴、铜、铁、镁、锰、钼、铅、锌等微量元素

《中药炮制学》鸡内金主含胃激素角蛋白氨基酸微量元素及微量胃蛋白酶淀粉酶[2]

19 鸡内金的药理作用

19.1 人体功能的影响

口服鸡内金能提高消化力,使胃分泌量及酸度增加,运动功能增强,作用迟缓而持久[2]

健康人口服炙鸡内金粉未5g,经45~60分钟,胃液分泌量比对照值增高30~37%,2小时内恢复正常。胃液酸度也明显增高。游离酸或总酸度在服药1小时后一般开始上升,于1~2小时达最高值,以后逐渐下降,3小时后恢复正常。其中游离酸的最高值为0.19~0.24%,比对照值增加32~113%;总酸度的最高值为0.2~0.32%,比正常值增加25~75%。消化力的增强虽较迟缓,但维持时间较久。胃运动机能明显增强,表现在胃运动延长及蠕动波增强,因此胃排空速率加快。鸡内金本身只含微量的胃蛋白酶淀粉酶,服药后能使胃液的分泌量增加和胃运动增强,认为可能是鸡内金消化吸收后通过体液因素兴奋胃壁的神经肌肉所致。亦有认为是胃激素促进了胃分泌机能。(《中华本草》)

19.2 加速放射性锶的排泄

鸡内金水煎剂对加速排除放射性锶有一定的作用。其酸提取物效果较煎剂为好,尿中排出的锶比对照高2-3倍,并认为鸡内金中的氯化铵为促进锶排出的有效成分之一。(《中华本草》)

19.3 鸡内金不同炮制品对小鼠肠胃推进功能的影响

鸡内金生品和不同炮制品:清炒品、砂烫品、醋制品、烘制品灌胃0.2m1/10g对小鼠肠胃推进功能情况并与生理盐水比较。虽各种炮制品的推进功能有增强的趋势,但并不显着(P<0.05)。结果提示鸡内金的消食作用并不是药物在胃内的局部作用或直接刺激肠胃运动引起的,可能是药物消化后进入血液刺激胃腺分泌增加而起到间接助消化作用。(《中华本草》)

19.4 抗癌作用

体外试验;鸡内金抑制肿瘤细胞作用。口服本品后,胃液分泌量、酸度和消化能力均提高,胃运动加强,排空率加快,催泌作用甚至强于肉粉,作用途经似是经消化吸收后进入血液内,通过体液因素而兴奋胃壁的神经肌肉装置。(《中华本草》)

20 鸡内金的用法用量

中华人民共和国药典》(2010年版):3~10g。

中药大辞典》:内服:煎汤,1~3钱;或入丸、散。外用:焙干研末调敷或生贴。

《中华本草》:内服:煎汤,3~10g;研末,每次1.5~3g;或入丸、散。外用:适量,研末调敷或生贴。

21 鸡内金的使用禁忌

《中华本草》:脾虚无积者慎服。

22 鸡内金精选方

22.1 食积腹满

鸡内金研末,乳服。(《本草求原》)

22.2 痞气

牛脑子一个(同鸡肶胵酒浸一宿),公鸡毗腥一个,朴硝一碗(提净),轻粉沉香砂仁木香~_---钱.上件牛脑用铜锅焙干,将各项药入杵千下,焙。每服一钱,烧酒调下,日三服。(《太平圣惠方》)

22.3 反胃,食即吐出,上气

鸡肶胵烧灰,酒服。(《备急千金要方》)

22.4 治脾胃湿寒,饮食减少,长作泄泻完谷不化

白术四两,干姜二两,鸡内金二两,熟枣肉半斤。上药四味,白术鸡内金各自轧细焙熟;再将干姜轧细,共和枣肉,同捣如泥,作小饼,木炭火上炙干。空心时,当点心,细嚼咽之。(《医学衷中参西录益脾饼

22.5 噤口痢

鸡内金焙研,乳汁服之。(《本草纲目》)

22.6 治小儿疳病

鸡肫皮廿个(勿落水,瓦焙干,研末),车前子四两(炒,研末)。二物和匀,以米糖溶化,拌入与食。忌油腻、面食、煎炒。(《寿世新编》)

22.7 痟肾小便滑数白浊,令人羸瘦

鸡肶胵一两(微炙),黄耆半两,五味子半两。上药,粗捣,以水三大盏,煎至一盏半,去滓,食前分温三服。(《太平圣惠方》)

22.8 虚劳上焦烦热小便滑数,不可禁止

鸡肶胵黄皮二两(微炙),菟丝子二两(酒浸三宿,曝干,捣为末),鹿茸一两(去毛,涂酥炙微黄),桑螵蛸半两(微炒)。上药捣细罗为散,每服以沮清粥饮调下二钱。(《太平圣惠方》)

22.9 小便淋沥,痛不可忍

鸡肫内黄皮五钱。阴干烧存性。作一服,白汤下。(《医林集要》)

22.10 遗精

鸡内金六钱,炒焦研末,分六包,早晚各服一包,以热黄酒半盅冲服。(《吉林中草药》)

22.11 走马牙疳

鸡肫黄皮(不落水者)五枚,枯矾五钱。研搽。(《经验方》)

22.12 治一切口

鸡内金烧灰,敷之。(《活幼新书》)

22.13 喉闭乳蛾

鸡肫黄皮勿洗,阴干烧末,用竹管吹之。(《青囊杂纂》)

22.14 治小儿温疟

烧鸡肶胵中黄皮,末,和乳与服。(《备急千金要方》)

22.15 发背已溃

鸡肫黄皮,同绵絮焙末搽之。(《本草纲目》)

22.16 治骨结核肠结核

鸡内金炒焦研末,每次三钱,日服三次,空腹用温黄酒送下。(《吉林中草药》)

23 古人论述

本草经疏》:"肫是鸡之脾,乃消化水谷之所。其气通达大肠膀胱二经。有热则泄痢遗溺,得微寒之气则热除,而泄痢遗溺自愈矣。烦因热而生,热去故烦自止也。今世又以之治诸疳疮多效。"

要药分剂》:"小儿疳积病,乃肝脾二经受伤,以致积热为患。鸡肫皮能入肝而除肝热,入脾而消脾积,故后世以此治疳病也。"

医学衷中参西录》:"鸡内金,鸡之脾胃也。中有瓷石、铜、铁皆能消化,其善化瘀积可知。……(脾胃)居中焦以升降气化,若有瘀积,气化不能升降,是以易致胀满,用鸡内金为脏器疗法。若再与白术等分并用,为消化瘀积之要药,更为健补脾胃之妙品,脾胃健壮,益能运化药力以消积也。不但能消脾胃之积,无论脏腑何处有积,鸡内金皆能消之,是以男子痃癖,女子癥瘕,久久服之,皆能治愈。又凡虚劳之证,其经络多瘀滞,加鸡内金滋补药中,以化其绎络之疾滞,而病始可愈。至以治室女月信一次未见者,尤为要药。盖以能助归、芍以通经,又能助健补脾胃之药,多进饮食以生血也。"

神农本草经》:主泄利

名医别录》:主小便利,遗溺,除热止烦。

日华子本草》:止泄精,并尿血崩中带下肠风泻痢

滇南本草》:宽中健脾,消食磨胃。治小儿乳食结滞,肚大筋青,痞积疳积

本草纲目》:治小儿食疟,疗大人(小便)淋漓、反胃,消酒积,主喉闭乳蛾,一切口疮,牙疳诸疮。

本草述》:治消瘅

本经逢原》:治眼目障翳。

本草再新》:化痰理气利湿

医学衷中参西录》:治痃癖症瘕,通经闭。

《陆川本草》:生肌收口。治消化性溃疡

24 鸡内金的选购

鸡内金为不规则的长椭圆形的片状物,有明显的波浪式皱纹,长约5厘米,宽约3厘米,表面金黄色、黄褐色或黄绿色,老鸡的鸡内金则微黑。质薄脆,易折断,断面呈胶质状,有光泽。气微腥,味淡微苦。以干燥、完整、个大、色黄者为佳。

25 鸡内金食疗功效

性甘平、微寒、无毒,归脾、胃、肾、膀胱经

可消食健脾胃、消积滞

主治食积胀满,呕吐反胃泻痢疳积消渴遗溺喉痹乳蛾牙疳口疮

26 鸡内金的药典标准

26.1 品名

鸡内金

Jineijin

GALLI GIGERII ENDOTHELIUM

CORNEUM

26.2 来源

本品为雉科动物家鸡Gallus gallus domesticus Brisson的干燥沙囊内壁。杀鸡后,取出鸡肫,立即剥下内壁,洗净,干燥

26.3 性状

本品为不规则卷片,厚约2mm。表面黄色、黄绿色或黄褐色,薄而半透明,具明显的条状皱纹。质脆,易碎,断面角质样,有光泽。气微腥,味微苦。

26.4 检查

26.4.1 水分

不得过15.0%(附录ⅨH 第一法)。

26.4.2 灰分

不得过2.0%(附录ⅨK)。

26.5 浸出物

照醇溶性浸出物测定法(附录X A)项下的热浸法测定,用稀乙醇溶剂,不得少于7.5%。

26.6 鸡内金饮片

26.6.1 炮制

26.6.1.1 鸡内金

洗净,干燥

26.6.1.2 炒鸡内金

取净鸡内金,照清炒或烫法(附录ⅡD)炒至鼓起。

本品表面暗黄褐色或焦黄色,用放大镜观察,显颗粒状或微细泡状。轻折即断,断面有光泽。

26.6.1.3 醋鸡内金

取净鸡内金,照清炒法(附录ⅡD)炒至鼓起,喷醋,取出,干燥

每100kg鸡内金,用醋15kg。

26.6.2 性味归经

甘,平。归脾、胃、小肠膀胱经

26.6.3 功能与主治

健胃消食,涩精止遗,通淋化石。用于食积不消,呕吐泻痢,小儿疳积遗尿遗精石淋涩痛,胆胀胁痛

26.6.4 用法与用量

3~10g。

26.6.5 贮藏

干燥处,防蛀。

26.7 出处

中华人民共和国药典》2010年版

27 参考资料

  1. ^ [1] 龚千锋主编.中药炮制学[M].北京:中国中医药出版社,2003:151-152.
  2. ^ [2] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:975.
编辑:wangyuan、banlang 审核:sun

用到中药鸡内金的方剂

以下内容自动匹配而来,非人工筛,请自行鉴别

查看更多

用到中药鸡内金的中成药

以下内容自动匹配而来,非人工筛,请自行鉴别

查看更多
特别提示:本站内容仅供初步参考,难免存在疏漏、错误等情况,请您核实后再引用。对于用药、诊疗等医学专业内容,建议您直接咨询医生,以免错误用药或延误病情,本站内容不构成对您的任何建议、指导。